O PROJEKCIE

START DO KARIERY to projekt szkoleniowy organizowany przez BCO Biuro Doradztwa Biznesowego mający na celu zwiększenie szans ludzi młodych na znalezienie satysfakcjonującego zatrudnienia. Będzie on realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego.

Projekt zakłada objęcie osób poniżej 25 roku życia, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo dwoma rodzajami wsparcia:

 • Doradztwo zawodowe - dwugodzinne indywidualne spotkanie z profesjonalnym doradcą zawodowym, efektem którego będzie wytyczenie ścieżki rozwoju zawodowego  dla każdego uczestnika projektu.

  Z doradztwa zawodowego skorzysta co najmniej 320 osób w okresie od lipca 2008r. do listopada 2008r.

 • Szkolenia zawodowe i językowe - dobrane tematycznie do aktualnego zapotrzebowania rynku pracy.  Szkolenia podzielone będą na 3 grupy tematyczne:
  • finansowo - księgowe
  • informatyczne
  • językowe

  Ze szkoleń skorzysta co najmniej 300 osób w okresie od września 2008r. do lutego 2009r.


Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu
Społecznego.
comexe@comexe.pl   www.comexe.pl